Dlaczego zdjęcia z fotoradarów nie są dołączone do dokumentów wysyłanych kierowcy przez ITD?

Zdjęcie

ITD nie ma obowiązku dołączać zdjęć do mandatów z fotoradarów. /Motor
ITD nie ma obowiązku dołączać zdjęć do mandatów z fotoradarów.
/Motor
Prawo wglądu do akt sprawy o wykroczenie (w tym do zdjęcia z fotoradaru) kierowca ma dopiero w sądzie z chwilą zawiadomienia go o terminie pierwszej rozprawy (art. 67 § 2 oraz art. 38 ust. 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w związku z art. 156 § 1-4 Kodeksu postępowania karnego). Według ITD „gdy uczestnik postępowania zna zebrane dowody, ma możliwość przedstawienia wersji zdarzenia dla siebie korzystnej i nie zawsze prawdziwej. Z tego względu przyjąć trzeba, że wysyłanie fotografii byłoby niekorzystne z punktu widzenia interesów wymiaru sprawiedliwości, który dąży do ustalenia prawdy materialnej”.

Reklama

Artykuł pochodzi z kategorii: Mandaty i punkty

Zobacz również

  • Zadbaj o rowki

    Im płytszy bieżnik opony, tym mniejsze szanse na bezpieczne dotarcie do celu podróży. Dlatego wymiany ogumienia nie wolno odkładać na ostatnią chwilę. więcej